Pavasara aktivitātes

Pavasaris dabā un mācībās

Aprīļa mēnesis. Iesim dabā! Ko dabā darīsim? Skatīsimies, vērosim, klausīsimies, priecāsimies!? Par visu bērni labprāt izsaka savu viedokli, lai pēcāk noskaidrotu un atklātu patiesību. Piemēram, cik ābeļu un kādi ogu krūmi aug mūsu teritorijā? 

Ejot dabā, bērni vēro uzziedējušās puķes, vēl kailos krūmus un kokus.   Pēcāk top zīmējumi un novērojumu pieraksti.

“Bitīšu” grupas meitenes ierosina pārstādīt sniegpulkstenītes. Uzdevums – noskaidrot, vai puķes jaunajā vietā ieaugsies? Bērni pat izveido dārza dizainu no pieejamiem materiāliem.

Skaties, klausies, skaiti dabā – kukaiņus, puķes, putnus. Lai labāk varētu saskatīt zirneklīti, skudru vai kādu citu kukainīti, palīgā tiek ņemtas lupas. Arī grupas telpās ir dažādi dabas materiāli, kurus turpināt pētīt, piemēram, akmeņi. “Spārīšu” grupas bērni iepazina tauriņa attīstības ciklu. Un, protams, tapa skaistas taureņu gleznas!

Mazie dabas mīļotāji vairākkārt devušies mērķtiecīgās pastaigās gan uz mežu, gan Babītes rododendru parku. “Rūķīšu” grupas bērniem šoreiz parkā palaimējās redzēt īstu strazda ligzdu ar zilajām oliņām. Un kā jāuzvedas, ja atrod ligzdu? To mūsu bērni tagad zina! Kādas citas pastaigas laikā mežmalā bērni pamanīja zalkti. 

Par putniem bērnu runā ne tikai tad, kad šī ir nedēļas tēma, bet arī ikdienā, jo Babītes bērnudārza teritorijā var vērot daudz  dažādu putnu. Šķiet, ka tie jau pieraduši pie bērnu balsīm un nebaidās. 

Tuvojoties ikgadējai pavasara talkai, tradicionāli arī Babītes PII dodas uz meža sakopšanas darbiem. “Mārīšu” grupas mazie talcinieki, bruņojušies ar gumijas cimdiem un maisiem, devās savākt atkritumus gar ceļmalu un meža celiņu, kurš ir iecienīts pastaigu maršruts.

Tika savākts un no meža iznestas 6 pudeles, zeķes, plastmasas maisiņi, papīrus un mašīnas paklājs. Taču priecē fakts, ka šoreiz tika savākts tikai viens maiss ar atkritumiem. Tas liecina, ka ir cilvēki, kas arī uzkopj mežu, lai visiem būtu prieks par tīru, sakoptu vidi mums apkārt. Gribas ticēt, ka arī mūsu iepriekšējo gadu plakāti par nemēslošanu mežā ir ņemti vērā, un cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki.

Bet bērnudārza dobēs zied anemones, narcises, zilsniedzītes un hiacintes. Šogad iestādīti 3 upeņu krūmi, avenes un rabarberi.