Erasmus+ projektu diena Babītē

23.martā Babītes PII tikās pirmsskolu skolotāji Erasmus+ projektu dienā. Savā pieredzē un labajā praksē dalījās Babītes pirmsskolas skolotājas Dagmāra Bindere un Liene Meržejevska un iestādes vadītāja Ingrida Dzelzkaleja. Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” vadītāja Ineta Aroniete stāstīja savas iestādes ieguvumus no projektu īstenošanas, savukārt skolotājas iepazīstināja ar poļu kolēģu piedāvāto pasakas stāstīšanu, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Seminārā piedalījās arī viesi no Mārupes novada pašvaldības pirmsskolām “Mārzemīte” un “Saimīte”. Nepiespiestā gaisotnē runājām gan par digitālo tehnoloģiju izmantošanu pirmsskolā, gan muzikālo aktivitāšu nozīmi bērnu attīstībā, gan apkopojām dažādas idejas, kā izmantot dabas materiālu gan telpās, gan āra teritorijā. Kopīgi secinājām, ka dalība Erasmus projektos ir ar lielu pievienoto vērtību – izglītības iestāde top par īstenu mācīšanās organizāciju, skolotāji caur jauniem izaicinājumiem bagātina savu pieredzi un nodod savu labo praksi gan iestādes, gan starptautiskā līmenī. Un tā visa rezultātā ieguvēji ir bērni.

 

@Erasmus+ Latvija

Pavasara aktivitātes

Pavasaris dabā un mācībās

Aprīļa mēnesis. Iesim dabā! Ko dabā darīsim? Skatīsimies, vērosim, klausīsimies, priecāsimies!? Par visu bērni labprāt izsaka savu viedokli, lai pēcāk noskaidrotu un atklātu patiesību. Piemēram, cik ābeļu un kādi ogu krūmi aug mūsu teritorijā? 

Ejot dabā, bērni vēro uzziedējušās puķes, vēl kailos krūmus un kokus.   Pēcāk top zīmējumi un novērojumu pieraksti.

“Bitīšu” grupas meitenes ierosina pārstādīt sniegpulkstenītes. Uzdevums – noskaidrot, vai puķes jaunajā vietā ieaugsies? Bērni pat izveido dārza dizainu no pieejamiem materiāliem.

Skaties, klausies, skaiti dabā – kukaiņus, puķes, putnus. Lai labāk varētu saskatīt zirneklīti, skudru vai kādu citu kukainīti, palīgā tiek ņemtas lupas. Arī grupas telpās ir dažādi dabas materiāli, kurus turpināt pētīt, piemēram, akmeņi. “Spārīšu” grupas bērni iepazina tauriņa attīstības ciklu. Un, protams, tapa skaistas taureņu gleznas!

Mazie dabas mīļotāji vairākkārt devušies mērķtiecīgās pastaigās gan uz mežu, gan Babītes rododendru parku. “Rūķīšu” grupas bērniem šoreiz parkā palaimējās redzēt īstu strazda ligzdu ar zilajām oliņām. Un kā jāuzvedas, ja atrod ligzdu? To mūsu bērni tagad zina! Kādas citas pastaigas laikā mežmalā bērni pamanīja zalkti. 

Par putniem bērnu runā ne tikai tad, kad šī ir nedēļas tēma, bet arī ikdienā, jo Babītes bērnudārza teritorijā var vērot daudz  dažādu putnu. Šķiet, ka tie jau pieraduši pie bērnu balsīm un nebaidās. 

Tuvojoties ikgadējai pavasara talkai, tradicionāli arī Babītes PII dodas uz meža sakopšanas darbiem. “Mārīšu” grupas mazie talcinieki, bruņojušies ar gumijas cimdiem un maisiem, devās savākt atkritumus gar ceļmalu un meža celiņu, kurš ir iecienīts pastaigu maršruts.

Tika savākts un no meža iznestas 6 pudeles, zeķes, plastmasas maisiņi, papīrus un mašīnas paklājs. Taču priecē fakts, ka šoreiz tika savākts tikai viens maiss ar atkritumiem. Tas liecina, ka ir cilvēki, kas arī uzkopj mežu, lai visiem būtu prieks par tīru, sakoptu vidi mums apkārt. Gribas ticēt, ka arī mūsu iepriekšējo gadu plakāti par nemēslošanu mežā ir ņemti vērā, un cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki.

Bet bērnudārza dobēs zied anemones, narcises, zilsniedzītes un hiacintes. Šogad iestādīti 3 upeņu krūmi, avenes un rabarberi.

Radošais projekts “Tilti” – Erasmus+ projekta īstenošanas aktivitāte

Februāra mēnesis Babītes PII bija īsts būvniecības un konstruēšanas mēnesis. Erasmus+ projekta ‘Kreatīvā domāšana pirmsskolā” projekta ietvaros gan telpās, gan ārā tapa dažnedažādi tilti.  Bērniem bija iespēja darboties ar dažāda veida materiāliem, ko sarūpēja vecāki un skolotāji. Tapa tilti, kuri bija ļoti nelieli un smalki, kā arī lielgabarīta konstrukcijas, par kurām īpaši līksmoja gan bērni, gan pieaugušie .

Vairāk par radošajām nedēļām lasiet šeit: Projekts” Tilti”

Erasmus+ projekti

2020.gadā Babītes PII ir saņēmusi ES finansējumu diviem jauniem projektiem, kuru īstenošana ienesīs mūsu ikdienas mācību darba dzīvē daudz interesanta un radoša. Septembra mēnesī uzsākts projekts “Kreatīvā domāšana pirmsskolā”, kur galvenais uzsvars likts uz matemātikas un dabaszinību apguvi, veicinot bērnu radoši kreatīvo domāšanu. Skolotāji mācīsies Eiropā un pasaulē atzītas Reggio Emilia pedagoģiskās pieejas pamatprincipus, lai tos ieviestu ikdienas darbā arī mūsu bērnudārzā. Projekta aktivitātēm var sekot šeit: “Kreatīvā domāšana pirmsskolā”

Oktobrī uzsākta stratēģiskās partnerības projekta “Little nature lovers” (“Mazais dabas mīļotājs”) īstenošana. Babītes PII ir šī sešu valstu projekta koordinatore. Projektā piedalās pirmsskolas institūcijas no Itālijas, Portugāles, Rumānijas, Bulgārijas un Turcijas. Kā jau vēstī projekta nosaukums, tā tematika ir saistīta ar dabu un dabas objektiem. Kaut arī mūsu ikdienas dzīvē un arī mācību procesā aizvien vairāk ienāk digitālas tehnoloģijas, dabas nozīmība bērnu izglītībā nemazinās. Projekta aktivitātēm varēsiet sekot šeit: “Little nature lovers”