ES Erasmus+ KA2 skolu apmaiņas partnerības projekts Nr. 2018-1- HU01-KA229-047702_5

 “Move, sing and spy under the same sky”

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS – LĪDZ 2020.GADA 31.AUGUSTAM, PAGARINĀTS LĪDZ 2021.GADA 28.FEBRUĀRIM

Zviedru partneru veidotais logo tika izvēlēts par projekta logo 

 Projekta koordinators un vadošais partneris ir Ungārija. Projekta mājas lapa šeit: www.move-sing-spy.hu/

Projekta laikā katra valsts izveidoja metodisko kolekciju par kādu no projekta tēmām. Tās ir interesantas lietas, ko darīt kopā ar bērniem dažādos gadalaikos, lai veicinātu izpratni par dabas procesiem, kā arī palielinātu kustību aktivitāšu daudzumu un uzturēšanos ārā svaigā gaisā. Metodiskajās kolekcijās aprakstītas aktivitātes un kā tas veicams. Skatīt šeit: /www.move-sing-spy.hu/fenykepek/methodological-collections/

Katra partnervalsts izvēlējās savu talismanu, kurš pavadīs dalībniekus ceļojumā.    Par Babītes PII talismanu kļuvis EZIS. Kopā ar mūsu skolotājām jau pabijis Ungārijā, Spānijā un Zviedrijā. 2020.gada februārī ceļš vedīs uz pieredzes apmaiņu Somijā, bet pēdējais projekta ceļojums gaidāms jūnijā, kad savu labo praksi āra izglītības jomā rādīs Turcijas skolotājas.

Projekta laikā tapa kopīga pasaka “Seši labi draugi”. Katrā bērnudārzā kopīgi ar bērniem tika izdomāts viens pasakas posms. Pasakā darbojas 6 draugi – dzīvnieki, kuri ir šī projekta talismani: melnais suns, ezis, alnis, zaķis, pūce un vilks.  

Pasaka “Seši labi draugi” angļu valodā ar visām ilustrācijām šeit: Six Good Friends

Apkopotās bērnu idejas tika saliktas stāstiņā, iztulkotas angļu valodā un nosūtīts nākošajam pasaku rakstītājam. Kad pasaka bija uzrakstīta, tapa ilustrācijas. Izvēlējāmies 2 attēlus, kurus ievietoja pasakā. 

 

Pirmā dalībnieku tikšanās notika Ungārijā pie projekta koordinatoriem, Pakšas pilsētā. Dalībvalstu pārstāvji  iepazinās cits ar citu, prezentēja savas pārstāvētās izglītības iestādes.

Tikšanās laikā apskatījām 3 “Paks Benedek Elek Kindergarten” filiāles, kur katrai bija kāds savs virziens – māksla, sports, drāma.

Piedalījāmies Pasakas ceļojumā – meža takās organizēti uzdevumi dažādu prasmju demonstrēšanai. Un,  protams, neizpalika arī dziedāšana.

2019.gada aprīlī uzņēmām viesus – pirmsskolu skolotājas un iestāžu vadītājas no Zviedrijas, Somijas, Ungārijas, Turcijas un Spānijas. Trīs dienu garumā viesi iepazinās ar pirmsskolas izglītības sistēmu Latvijā, vēroja darbu Babītes PII, piedalījās kopīgās āra aktivitātēs ar mūsu bērniem.

Ingrīda Dzelzkalēja pastāstīja viesiem par mūzikas izglītību Latvijā. Skolotājas apguva interesantas muzikālās rotaļas, vienkāršus orķestra spēlēšanas paņēmienus, muzikāli ritmiskās kustības un, protams, iemācījām “Kas dārzā”.

Mūzikas skolotāja Luīze Klinta Mardanova demonstrēja mūzikas nodarbības ar “Mārīšu” un “Spārīšu” grupu bērniem.

Sporta skolotājas Gintas Šenfeldes vadībā viesi kopā ar “Rūķīšu” un “Bitīšu” bērniem piedalījās muzikāli sportiskās aktivitātēs āra teritorijā. 

2018.gada jūnijā Skolotājas Liāna Kļaviņa un Liene Meržejevska vēroja pirmsskolas skolotāju darbu Spānijā, Valensijā.

Atgriežoties Latvijā, vairākas interesantas idejas tika īstenotas arī Babītes bērnudārzā, piemēram, zīmēšana veļoties mūzikas pavadībā.

2019.gada rudenī projekta dalībnieki tikās pieredzes apmaiņā Zviedrijā, Landskrūnā. Montessori pirmsskolā varējāma vērot ikdienas aktivitātes gan telpās, gan āra teritorijā. Devāmies speciāli iekārtotās meža takās blakus bērnudārzam, kur bija sagatavoti dažādi uzdevumi. Varējām salīdzināt un novērtēt Zviedrijā redzēto un pie sevis esošo. Viennozīmīgi varam lepoties gan ar Babītes bērnudārzu, gan esošajām telpām, vidi, āra teritoriju.

Piektā projekta tikšanās notika Somijas mazpilsētā Lovīzā, 2020.gada 12.-14. februārī. Tajā piedalījās projekta vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja un grupas “Rūķīši” skolotāja Biruta Siliņa. Plānojot projekta aktivitātes visi cerējām, ka Somija mūs sagaidīs ar salu, sniegu un ledu. Bija paredzēts vērot, kā bērni darbojas ar sniegu un ledu, slēpo un slido. Taču programma tika pielāgota nedaudz lietainam, vējainam laikam ar gaisa temperatūru mazliet virs nulles.

Bija jauka atkalredzēšanās ar pastāvīgajiem projekta aktivitāšu dalībniekiem, kā arī iepazinām jaunus dalībniekus. Projektā piedalās pirmsskolas izglītības darbinieki no Ungārijas, Zviedrijas, Spānijas, Turcijas, Somijas un Latvijas.

Viesojāmies Lovīzas nelielajā moduļu tipa bērnudārzā Rauhalan päiväkoti. Kopā ar mums bija arī mūsu talismans – ezītis.

Visās telpās, kur spēlējas un mācās bērni, pie griestiem ir skaņas slāpētāji. Mēbeles Somijas bērnudārzos ir pielāgotas skolotājiem, kuri sēž pie normāla izmēra galdiem, bet bērniem ir paaugstināti krēsliņi. Lai palīdzētu bērnam uzvilkt apavus vai tos aiztaisīt, skolotājas izmanto lielisku sēdekli, uz kura bērns uzkāpj.

Kopā ar bērniem izmēģinājām zīmēšanas tehniku ar cukura sīrupu. Krāsas tiek pludinātas ar biezu cukura sīrupu noklātā lapā. Krāsai izplūstot cukura sīrupa, veidojas skaista glezna. 

Somu skolotājas kopā ar bērniem veidoja zīmējumus sniegā. Arī Helsinku apkārtnē tāpat kā Latvijā šogad sniega nav. 

Kad tas nedaudz bija uzsnidzis, somu skolotājas bija tālredzīgi savākušas sniegu un glabāja to saldētavā, lai varētu īstenot kaut dažas no paredzētajām ziemas aktivitātēm.

Ar nelielu apakšgrupiņu devāmies slidot uz tuvumā esošo ledus halli. Slidas bērniem nodrošina vecāki, un slidošana ir brīvprātīga izvēle.

Arī mums bija iespēja izbaudīt slidošanas prieku!

Tā kā Somijā bērniem ir visiem laika apstākļiem paredzēts apģērbs, spēlēties peļķē nesagādā problēmas ne bērnam, ne skolotājam, nedz arī vecākiem.

Tikšanās laikā pilsētas domē katra partnervalsts stāstīja par Ziemassvētku tradīcijām savās iestādēs. Mūsu vadītāja Ingrīda demonstrēja video no Ziemassvētku pasākumiem. Ar lepnumu varam teikt, ka mūsu bērni dzied vislabāk.

Savukārt ungāru skolotājas bija pārņēmušas mūs pieredzi un video varējām redzēt krāsaino roku zvanu priekšnesumu.

Projekta pēdējā dienā viesi kopā ar visu grupu bērniem devāmies uz Porvo fermu. Tā bija neliela ekskursija mini zoodārzā. Uz ugunskura ceptās desiņas garšoja gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Somijas metodiskā kolekcija

Jaunās idejas ienāk arī mūsu ikdienā darbā ar bērniem. Seminārā skolotājām tika demonstrēta un kopīgi izmēģināta jaunā ideja zīmējumiem uz cukura sīrupa fona.

Projekta aktivitātes Babītes PII turpinās. 2020.gada nogalē Ziemassvētku svinēšana tika organizēta Rododendru parkā ar dažādām āra aktivitātēm.

2021.gads iesācies ar ziemas ierašanos, ar sniegu un bērnu prieku par to. Lai veicinātu kustību aktivitātes dažādos gadalaikos, esam iegādājušies papildus mācību līdzekļus un sporta inventāru.

Esam kustīgi un aktīvi visu gadu!

Turcijas skolotāju labā prakse

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju Eiropā un arī Latvijā tā arī nebija iespējama projekta klātienes aktivitāte Turcijā. Taču turku skolotājas dalījās ar savu labo praksi āra aktivitāšu jomā, atsūtot mums video ierakstus un aprakstošu metodisko kolekciju. 

Sniega aktivitātes un ziemas prieki

Projekta pēdējie divi mēneši – 2021.gada janvāris un februāris ir bagāti ar sniegu, kas mūsu bērniem pavēra daudz iespēju gan radošām, gan sportiskām, gan izzinošām aktivitātēm. Arī aukstais laiks radīja iespēju dažādām interesantām nodarbēm ārā.

Bērni devās uz netālu esošo kalniņu, kur prieku sagādāja slidināšanās ar dažādiem palīglīdzekļiem

Bērni veidoja dažādus ledus dekorus. 

Tā kā sniega ir daudz, tad bērnudārza teritorijā bērni paši veido savu kalniņu.