PROJEKTS NOSLĒDZIES 2019.GADA RUDENĪ

ES Erasmus+ KA2 skolu apmaiņas partnerības projekts Nr. 2018-1-FI01-KA229-047229_3

 “From North to South for better understanding Europe”

Projekta mērķis – iepazīt Eiropas valstis no ziemeļiem līdz dienvidiem caur mūziku,  ritmu, kustību un nacionālās kultūras  īpatnībām. Projekta laikā četru dalībvalstu pirmsskolu pedagogi iepazina katras valsts pieeju pirmsskolas izglītībā, viens no otra mācījās jaunas metodes darbā ar bērniem.  Projekta laikā tiks meklēts kopīgais un atšķirīgais pirmsskolas izglītībā, apmācībā, bērnu muzikālās un mākslinieciskās darbības organizēšanā.

 

2018.gada oktobrī uzņēmām projekta dalībniekus no Somijas, Bulgārijas un Grieķijas. Šī bija pirmā starptautiskā tikšanās projekta īstenošanas laikā. 

Viesus sagaidījām ar nelielu, bet sirsnīgu mūsu bērnu uzstāšanos, kas viesus ļoti iepriecināja.

Trīs dienu aktivitātēs ārzemju kolēģiem rādījām savas mūzikas nodarbības ar bērniem, kopīgi svinējām rudens svētkus. Svētku laikā uzstājās arī Somijas skolotājas, kuras izpildīja dziesmu kanteles pavadījumā. 

 

 

Atraktīvās skolotājas no Krētas mūsu bērniem stāstīja par savu valsti ar pantomīmas un kustību palīdzību. Aizraujošā veidā bērni uzzināja par akmeņaino vidi un jūru, kas apskalo Grieķijas salas  Krētas krastus.

Latvijas vizītes ietvaros viesus laipni uzņēma Babītes novada pašvaldības bērnudārzs “Saimīte”.  Skolotājas Liena Bernharde un Vineta Vītola viesiem ļāva ieskatīties darba procesā, kā bērni gatavojas sagaidīt Mārtiņdienu. 

Skolotājas iesaistīja viesus kopīgās muzikālās aktivitātēs, visi kopā gatavoja skaņu rīkus no kartona un čiekuriem. 

cof

2019. gada martā Karīna Gajevska, Jūlija Morgunova un Inita Čulkstēna devās iepazīt Bulgāriju un vienu no lielākajiem Sofijas bērnudārziem “Sun 29”

Bulgāru bērni nacionālajos kostīmos sniedza koncertu kopā ar skolotājām.

Bulgārijas bērnudārzs var lepoties ar baseinu, sporta laukumiem, labiekārtotu āra teritoriju, kurā bērni tāpat kā Babītē dzied, dejo un lepojas ar savas valsts kultūras vērtībām.

Interesantas idejas ieguva Evita Sprancmane, Luīze Klinta Mardanova un Evita Sprancmane, viesojoties pieredzes apmaiņā Krētā, nelielā privāta bērnudārzā. Darbs ar bērniem norit atšķirīgi no Latvijas pirmsskolām – viss ir daudz brīvāk, mācās mazāk, vairāk dzīvojas pa āru. 

Projekta pēdējā vizīte notika pie projekta koordinatora Somijā. Uz Somiju devās Ingrīda Dzelzklēja, Evita Sprancmane un Aiga Traškova. Mūs uzņēma Helsinku lielākais bērnudārzs Franzenia. Bērnudārzs šeit ir kopš 2015.gada, kad tika pielāgota sena universitātes ēka. 

Helsinku bērnudārzā bija ļoti daudz interesanta, ieguvām jaunas idejas. 

Bet visvērtīgākais šajā vizītē bija leģendārās somu pedagoģes un komponistes Soilii Perkio seminārs. Apguvām sasveicināšanās rotaļas ar dziedāšanu, iepazināmies ar diviem somu multfilmu varoņiem lācīšiem Urpo un Turpo, ilustrējām fotoattēlus ar mūzikas instrumentiem, kopā dejojām un dziedājām.

Minna Lappalainen mūs iepazīstināja ar dziesmu zīmēšanas metodi (song drawing).  Tā bija aizraujoša muzikālā darbība, kurā dziedāšana un zīmēšana iet roku rokā. 

Projekta laikā esam ieguvuši interesantas un radošas idejas, kuras ienākušas arī mūsu ikdienā. Apgūta arī jauna metodika, pedagoģiskās tehnikas,  kā arī papildinātas zināšanas jau esošajā.

Bērni gatavoja mūzikas instrumentus no dažādām lietām, tostarp arī no gliemežvāciņiem. Pēc tam instrumenti tika izmantoti kopīgā muzicēšanā. Skanēja bulgāru un grieķu tautas mūzika.