Babītes novada pašvaldības
Babītes pirmsskolas izglītības iestāde

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās

Esam aktīvi un dzīvespriecīgi

Atrodamies skaistā vietā, mums apkārt ir zaļa vide, netālu – mežs. Bērni zināšanas un prasmes apgūst ne tikai grupas telpās, bet arī iestādes teritorijā un brīvā dabā ārpus iestādes teritorijas. Pedagogi organizē mācību ekskursijas un pārgājienus. Iestādes teritorijā bērniem ir iespēja piedalīties dārza darbos, novērot procesus dabā. Pastaigu laikā bērniem ir iespēja fiziski attīstīties – skriet, lekt, mest, rāpties, spēlēt bumbu, darboties smilšu laukumos. Gan nodarbībās, gan brīvajā laikā bērni mācās sadarboties, apgūst sociālās prasmes. Kopīgai rīkotajos svētkos un pasākumos katram bērnam tiek nodrošināta aktīvas līdzdarbošanās iespēja.

Mums patīk doties ekskursijās gan pa Babīti, gan braukt uz Rīgu, mēs apmeklējam koncertus Dzintaru koncertzālē un aktīvi darbojamies Babītes bibliotēkas pasākumos.

Iestādē ir četras bērnu grupas: “Mārītes”, “Spārītes”, “Bitītes” un “Rūķīši”. Mūsu dārziņā strādā astoņas pirmsskolas skolotājas, mūzikas un sporta skolotājas, logopēds un psihologs. Skolotājām ikdienas mācību procesā palīdz un rūpējas par grupas tīrību pieci skolotāju palīgi.

 

Babītes pii

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās

Sazinieties ar mums