Administrācija

Ingrīda Dzelzkalēja

Vadītāja

Sandra Belcāne

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Benita Gailuma

Saimniecības pārzine

Dagnija Martinsone

Lietvede

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās