Skolotājas un skolotāju palīgi

Grupa “Mārītes”

Dagmāra Bindere

Liene Meržejevska

Evija Šteina

skolotāja palīgs

Grupa
“Spārītes"

Liāna Kļaviņa-Rence

Sabīne Vasiļevska

Liene Rudmene

skolotājs asistents

Dita Enziņa

skolotāja palīgs

Grupa “Bitītes"

Gina Giberte

Astrīda Osīte

Ilze Zāģere

skolotāja palīgs

Grupa
“Rūķīši"

Evita Klišča

Aiga Traškova

 

Benita Gailuma

skolotāja palīgs

Evita Sprancmane

Sports

Luīze Klinta Mardanova

Mūzika

Ilze Majeniece

Logopēds

Baiba Freiberga

Psihologs

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās