Pedagogi un palīgi

Grupa “Mārītes”

 Dagmāra Bindere 

Santa Ūdre  

Silvija Mitenberga

Linda Bērziņa

Grupa “Spārītes”

Liāna Kļaviņa

Sabīne Vasiļevska

Inita Čulkstēna

Grupa “Bitītes"

Gina Giberte

Mārīte Saleniece

Liene Rudmane

Grupa “Rūķīši"

Biruta Siliņa

Evita Klišča

Aiga Traškova

Vēsma Ozoliņa

Mūzika

Evita Sprancmane

Sports

Inguna Zariņa

Logopēds

Baiba Freiberga

Psihologs

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās