Pedagogi un palīgi

Grupa “Mārītes”

Dagmāra Bindere

Liene Meržejevska

Benita Gailuma

Grupa “Spārītes”

Liāna Kļaviņa-Rence

Sabīne Vasiļevska

Astrīda Osīte

skolotāja palīgs

Grupa “Bitītes"

Gina Giberte

Mārīte Saleniece

Liene Rudmane

skolotāja palīgs

Grupa “Rūķīši"

Evita Klišča

Aiga Traškova

 

Skolotāju palīgi: Evija Šteina, Ilze Zāģere

Evita Sprancmane

Sports

Luīze Klinta Mardanova

Mūzika

Ilze Majeniece

Logopēds

Baiba Freiberga

Psihologs

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās