Pedagogi un palīgi

Grupa “Mārītes”

Dagmāra Bindere

Liene Meržejevska

Linda Bērziņa

Grupa “Spārītes”

Liāna Kļaviņa

Sabīne Vasiļevska

Astrīda Osīte

skolotāja palīgs

Grupa “Bitītes"

Gina Giberte

Mārīte Saleniece

Liene Rudmane

skolotāja palīgs

Grupa “Rūķīši"

Evita Klišča

Aiga Traškova

 

Evita Sprancmane

Sports

Luīze Klinta Mardanova

Mūzika

Inguna Zariņa

Logopēds

Baiba Freiberga

Psihologs

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās