Pirmsskolā bērnam veidojas pirmā apzinātā mācīšanās pieredze. Tā ietekmē personības veidošanos un to, vai bērns mācīsies ar prieku, vai spēs koncentrēties, izzināt lietas, parādības, sakarības. Šī pieredze ir pamats turpmākajām skolas gaitām.

Mūsu iestādes vīzija  par izglītojamo –zinātkārs, mērķtiecīgs, sportisks, radošs un veselīgs bērns.

Vairāk par mācībām pirmsskolā lasīt šeit

Elektroniskais žurnāls pirmsskolas un skolas vecuma bērnu vecākiem ŠEIT

Buklets vecākiem par pirmsskolu:  Skola2030_buklets_Pirmsskola.pdf

Kas ir caurviju prasmes un kā tās tiek attīstītas pirmsskolā ikdienā: Caurviju prasmes_buklets.pdf