PROJEKTS NOSLĒDZIES

"Brīvdabas mācību aktivitātes pirmsskolā"

Erasmus+ projekts Nr. 2018-1-LV01-KA101-046782

Īstenošanas laiks 2018.gada 1.jūlijs līdz 2019.gada 30.novembris, kopējās izmaksas 6 251 Euro.

Projekta mērķis: apgūt un ieviest praksē brīvdabas pedagoģijas metodes, instrumentus un pedagoģiskās tehnikas kvalitatīva pirmsskolas pedagoģiskā procesa nodrošināšanai. Projekta laikā 3 pedagoģiskie darbinieki devās mobilitātēs uz Čehiju un Zviedriju, lai apgūtu un papildinātu zināšanas āra izglītības jomā, bet iestādes vadītāja – stratēģiskās vadības, līderības un darbinieku motivēšanas jomā. Projekta laikā notikuši semināri un kopīgas savstarpējās mācīšanās aktivitātes. Labiekārtota āra teritorija, organizēta daudzveidīga mācīšanās āra teritorijā. Organizētas ekskursijas uz Babītes Rododendru parku, tuvējo dīķi, Pūpes parku. Vairākas reizes mācības notika mežā.