Par mums

  • Mārupes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas izglītības iestāde ir  pašvaldības dibināta iestāde, 
  • kas īsteno vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un sagatavo bērnus pamatizglītības apguvei.

Misija radīt bērniem drošu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, ļauj bērniem izzināt sevi un apkārtējo pasauli, palīdz attīstīt individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.

Vīzija – mūsdienīga, dinamiska pirmsskolas izglītības iestāde, kurā radīti apstākļi katra bērna izaugsmei un iekšējai vēlmei izzināt apkārtējo pasauli.

Mūs raksturo:

  • Aktīvs un veselīgs dzīvesveids
  • Vienlīdzīga attieksme un tolerance pret katru bērnu
  • Komandas darbs un visu iestādes darbinieku pašattīstība
  • Sadarbība visos līmeņos, tai skaitā starptautiska
  • Tradīciju saglabāšana un veidošana
  • Dalība ES Erasmus+ programmas projektos un Eko skolu programmā.

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās