Izglītības programma

Vērojam augšanu

Babītes pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Vispārējo pirmsskolas izglītības programmu, izglītības programmas kods 0101 11 11.

“Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.” (“Noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam-un-pirmsskolas-izglitibas-programmu-paraugiem”)

Būtisks uzsvars mācību procesā tiek likts uz drošu un atbalstošu vidi un attīstošu atgriezenisko saiti no pedagoga puses, lai rosinātu bērnu pašu domāt par savu mācīšanos un sasniegto rezultātu. 

Programmu lasīt šeit: https://mape.skola2030.lv/resources/10

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās

Sazinieties ar mums