Psihologs

Babītes PII izglītības psihologs – Baiba Freiberga. Iespējams sazināties  pa tālruni 29437960

Izglītības psihologs darbā:

  • sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, palīdz bērniem risināt problēmas, kas traucē mācībām
  • pēta bērnu psiholoģisko gatavību skolai;
  • veic diagnosticējoši – koriģējošu darbu ar bērniem, kuriem ir mācību un/vai uzvedības problēmas;
  • pēta bērnu intelektu, uzvedību, izziņas procesus, saskarsmes iemaņas un personību, izmantojot dažādas izpētes metodes (piemēram, novērošanu, pārrunas, testus);
  • piedalās ikdienas nodarbībās un vēro, kā bērnii sadarbojas savā starpā un ar skolotāju;
  • veic klases kā grupas psiholoģisko izpēti un skolas emocionāli psiholoģiskās vides izpēti, izstrādā ieteikumus pedagogiem efektīvākam darbam;

 

Grupu skolotāji redz bērnus ilgā laika posmā un pirmsskolā kļūst par bērna uzticības personām. Psihologs var pievienoties kā atbalsta persona un konsultēt gan vecāku, gan pedagogu, paturot prātā, ka bērna intereses vienmēr ir priekšplānā.

Viss, kas tiek pārrunāts psihologa kabinetā, ir konfidenciāls!

Vecāki uz konsultācijām var pieteikties, zvanot mūsu psihologam Baibai Freibergai pa tālruni 29473960

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās

Sazinieties ar mums jau šodien