Mērķi un uzdevumi

2019./2020.mācību gada mērķis un galvenie uzdevumi

Īstenot lietpratībā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.

 1. Nodrošināt bērniem drošu, pieejamu, uz attīstību virzītu izglītojošu vidi mācību un audzināšanas procesa īstenošanai, atbilstošu vecumposmiem:
 • Rotaļnodarbību un rotaļdarbību īstenošana pa mācību jomu centriem;
 • Grupu materiālo resursu pilnveide, runājošo sienu izveide;
 • Atbalstīt katra bērna izvēli rotaļdarbību laikā mācību centros.
 1. Īstenot valodas prasmju attīstīšanu, radot labvēlīgus apstākļus, daudzveidīgai un mērķtiecīgai bērnu darbībai:
 • Veicināt runātprasmi un stāstītprasmi ar foto un video materiālu palīdzību;
 • Atbalstīt katru bērnu teatrālajā darbībā;
 • Ar radošo stāstu palīdzību veicināt prasmi paust savas vēlmes, gribu un emocijas;
 • Rotaļnodarbībās piedāvāt spēles un rotaļas ar uzdevumiem runātprasmei par apkārtējo vidi, telpu un orientēšanos plaknē;
 • Piedāvāt logopēda atbalstu.
 1. Sekmēt bērnu ekoloģisko domāšanu, veicinot atbildīgu rīcību saistībā ar Ekoskolas programmu, īstenojot tēmu “Ūdens”:
 • Veicināt priekšstatus par ūdeni, tā īpašībām un to nozīmi cilvēka dzīvē;
 • Iepazīt tuvākās apkārtnes ūdenstilpnes;
 • Sekmēt sākotnēju priekšstatu par ūdens apriti dabā.

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās

Sazinieties ar mums jau šodien