Erasmus+ KA1 projekts "Kreatīvā domāšana pirmsskolā"

Nr. 2020-1-LV01-KA101-077169

Projekta mērķis – izglītības iestādes administrācijas un pedagogu profesionālās kapacitātes paaugstināšana, lai veicinātu bērnu kreatīvo domāšanu matemātikas un dabaszinību jomā. Kopējās izmaksas – 11198,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks – 16 mēneši. Īstenošana uzsākta 2020.gada septembrī.

Pirmās projekta aktivitātes - radošā konstruēšana un celtniecība

Konstruēšanai tiek izmantoti jau esošie mācību līdzekļi, gan dabā atrodami, kā arī iegādāti jauni konstruktori. 

Projekta laikā tiks pievērsta pastiprināta uzmanība dažādu matemātisko jēdzienu apguvei radošā veidā pēc principa “mācos darot”, tāpēc alternatīvo metožu apguve mācību procesu padarīs radošāku un aizraujošāku kā bērniem, tā arī pedagogiem. Ar jaunajām darba organizācijas formām vēlamies veicināt bērnu patstāvīgumu, spēju meklēt risinājumu problēmsituācijās. Projekta īstenošanas laikā vēlamies apgūt un ieviest praksē labākās idejas no Reggio Emilia globālās pieredzes un piemērot to mūsu izglītības videi.