Projekta Nr. 2020-1-LV01-KA229-077504_1

Stratēģiskās partnerības projektā piedalās pirmsskolas no Portugāles, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Projekta koordinators ir Babītes PII. Projekta īstenošanas laiks – 2 gadi (2020.-2022.g.) Projekta kopējās izmaksas ir 128 tūkstoši EUR, kur 26 175 EUR ir Babītes PII piešķirtais Eiropas komisijas finansējums. Projektā paredzētas sešas pedagogu apmācību un pieredzes apmaiņas aktivitātes. Katrā valstī pedagogi iepazīsies ar pirmsskolas labo praksi, piedalīsies apmācībās par dažādām ar dabu saistītām tēmām. Projekta īstenošanas laikā bērni pētīs dabu – kokus un augus, norises dabā, vēros putnus un kukaiņus, sēs un stādīs, iepazīsies ar biškopja un dārzkopja profesijām u.c. Mācīsimies matemātiku dabā, izmantosim dažādus dabas materiālus mākslinieciskajā un muzikālajā darbībā. 

Projekta uzdevumi:

Nodrošināt skolotājiem kompetenci dabā balstītās starpdisciplinārās stundās; Veicināt bērna ekoloģiskās apziņas un attieksmes veidošanos, fokusējoties uz kokiem, augiem, putniem un kukaiņiem; attīstīt bērnu radošās un izziņas prasmes matemātikā, dabaszinātnēs un mākslā dabā; 

Projekta kopsavilkums angļu valodā

LOGO

Visi balsoja par iesūtītajiem logo. Rezultātā visvairāk punktu saņēma bulgāru veidotais Logo.

Katra dalībvalsts izvēlējās kādu dabas objektu, kas būs viņu simbols visa projekta laikā. Mūsu izvēlētais simbols ir “gliemezītis”. Projekta logo ietver visus simbolus. Mūsu bērni veidoja un zīmēja šos simbolus. Lūk, daži no tiem!

Partnervalstu veidotie logo

Rudens ir brīnišķīgs gadalaiks dažādām aktivitātēm dabā. Oktobrī bērni pētīja kokus un to lapas. Izmēģinājām lapu “skeletēšanu”. Katra grupa kartēja iestādes teritorijā un ap to augošos kokus. Cik mums ir skuju un cik lapu koku? Kādi krūmi aug mūsu bērnudārzā? To visu bērni pētīja un atzīmēja shematiskajās kartēs.

Play Video

Pārgājiens uz ūdenstilpi

Mācības notiek gan iestādes teritorijā, gan dodoties dabā. Šoruden “Bitīšu” grupas bērni  ar skolotāju devās apraudzīt ozolu, kuru 2019.gada pavasarī kopīgi iestādīja. Tas bija ieaudzies no zīles pavisam nepiemērotā vietā bērnudārza krūmos. Tāpēc to saudzīgi izrakām un atradām piemērotu vietu tuvējā mežā.  Nu jau tas paaudzies, par ko bērniem bija liels prieks. 

Gaidām Ziemassvētkus! Sūtam muzikālu sveicienu bērniem Eiropā.

Gaiss un ūdens - eksperimentējam un pētām

Janvāris un februāris visās projektā iesaistītajās izglītības iestādēs ir eksperimentu mēneši. Katrs dalībnieks izvēlas, kādu eksperimentu veikt ar ūdeni vai gaisu. Janvārī veicam eksperimentus un darbojamies ar izvēlēto tēmu. Veidojam metodiskās kolekcijas un dalāmies ar partneriem. Bet februārī katrs izvēlēsies kādu no metodiskajās kolekcijās piedāvātajām aktivitātēm un veiks to ar bērniem.

Mūsu eksperimenta apraksts:   Pacel ledus gabaliņu ar auklu un sāli

Rumāņu bērni pētīja vēju, tāpēc metodiskajā kolekcijā dažādas aktivitātes, ko var veikt ar bērniem, lai vērotu gaisa plūsmu un “redzētu” vēju.

Rumāņu bērnu aktivitātes: Wind1.pdf  un Wind2.pdf

Pasaules Bišu diena

20. maijā mēs atzīmējām Pasaules bišu dienu!

Bišu diena veltīta tam, lai  pievērstu uzmanību apputeksnētāju nozīmei mūsu pasaulē. Bites – gan medus bites, gan savvaļas bites – ir neatņemama mūsu pārtikas sistēmas daļa. Bez bitēm un citiem apputeksnētājiem mums būtu ļoti sarežģīti izaudzēt pārtiku. Diemžēl pesticīdi, ko cilvēki izmanto lauksaimniecībā būtiski apdraud bites. 

Bērni noskatījās filmiņu, sēja vasaras puķes, pētīja teritorijā ziedošos augus. 

Dabas gleznas mežā

Vasaras beigās bērni ar skolotāju Dagmāru devās uz mežu. Katram bērnam bija rāmītis, kurā tapa dabas glezniņas no mežā atrodamajiem materiāliem. Galvenais noteikums: neko nelauzt un neplēst, izmantošanai derīgi materiāli, kuri brīvi paceļami no zemes. Tādejādi mācām bērniem saudzīgu attieksmi pret dabu mežā, vienlaicīgi rosinot saskatīt skaistumu apkārtējā vidē.

Mazie dabas mīļotāji vāra putru

Septembris ir rudens ražas mēnesis. Siltumnīcā tomāti un gurķi jau ir beiguši ražot, taču ķirbji gaidīja savu svinīgo uznācienu. Tā nu 28.septembrī svinējām Rudens svētkus, kas pēc latviskajām tradīcijām ir Miķeļdiena. Visi bērni pārtapa par peļu saimi.  Tika novākti 4 skaistie ķirbji. Vienu nodevām virtuves saimniecēm sagriešanai, un bērni nogaršoja svaigo ķirbīti. 

Kamēr bērni gāja rotaļās, uz ugunskura jau vārījās putra. Katram bērnam bija iespēja pašam katlā iebērt rīsu pārslas. Putra izdevās ļoti garšīga, jo katls tika izēsts pilnībā tukšs. 

Rudens ir brīnišķīgs laiks, lai vērotu pārmaiņas dabā. Grupās ir daudz dažāda materiāla, lai bērni mācītos par norisēm dabā, iepazītu augus un dzīvniekus. Oktobrī runājam par mājokli. Kāds tas katram ir? Kas mājo pagrabā? Ko par kokiem varam uzzināt no grāmatām? Pētām un izzinām. Gan grupu telpās, gan, protams, āra teritorijā, kas sniedz plašas iespējas. Un oktobris ir bagāts ar krāsainām koku lapām, kastaņiem un zīlēm.

Babītes PII pedagogi pieredzes apmaiņā Itālijā

“Jo vairāk es zinu, jo lielāka kļūst mana pasaule,” rakstīts uz attēlā redzamā spāņu mākslinieka murāļa Itālijas skolā Istituto Comprensivo A.Gatto Battipaglia, kurā Babītes pirmsskolas izglītības iestādes skolotājām Dagmārai Binderei, Liānai Kļaviņai-Rencei un iestādes vadītājai Ingrīdai Dzelzkalējai bija iespēja viesoties 2021. gada oktobra beigās. 

Pirmā tikšanās iesākās ar pamatskolas orķestra priekšnesumu un Eiropas Savienības himnas izpildījumu.

Pieredzes apmaiņas tēma bija par ražas novākšanu. Pārsteidza tas, ka jau  pirmsskolā bērniem tiek stāstīts ne tikai par olīveļļas iegūšanas tradīcijām un procesu, bet arī par vīna darīšanu no vīnogām. Āra teritorijā tika iekārtotas tādas kā darbnīcas, kur bērni mazās grupiņās imitēja secību, kā no vīnogu novākšanas nonāk līdz dzērienam pudelē: vīnogu savākšanu, mīcīšanu ar kājām koka mucā (kājās tiek uzvilkti aizsargmaisiņi), izspiešanu ar speciālu spiedi, sulas saliešanu traukos. Tieši tāpat tiek izspēlēta olīveļļas iegūšanas secība. Šīs darbnīcas vadīja pieaicināts mācību eksperts no tuvējās ražotnes, kurā mums pēcāk bija iespēja viesoties.

Trešā apmācību diena tika veltīta darba ar bērniem vērošanai grupās. Eiropas Savienības programmēšanas nedēļas ietvaros šajā pirmsskolā bērni apguva pirmās iemaņas programmēšanā – un te netiek izmantots ne dators, ne kādas citas digitālās tehnoloģijas. Bērni pēc savā vecumā saprotamām norādēm jāveic ceļš uz grīdas sarūtotā spēļu laukumā, lai, piemēram, vāverītei nogādātu riekstus koka dobumā, vai, lai ezītis nokļūtu ciemos pie zaķēna. Citas grupas bērniem bija pašiem jāizvieto bultiņas pa rūtiņām spēļu laukumā par pārtikas tēmu.

Dalībnieki apmeklēja Itālijas antīko arheoloģisko drupu vietu Paestum, kas slavena ar to, ka šeit ir pasaulē vislabāk saglabājušies trīs antīkie grieķu tempļi. Babītes PII skolotājas brauciena ietvaros apmeklēja arī Pompeju, bet atpakaļceļā viena pēcpusdiena tika veltīta Romas skaistākajām vietām.

Četru dienu tikšanās ar projekta partneriem deva interesantas idejas pedagoģiskajam darbam, kā arī projekta turpmāko uzdevumu īstenošanai.

Ziema klāt!

Šādas putnu barotavas tagad ir katrā projekta partnerskolā. Arī mums. Mazi dabas mīļotāji rūpējas par putniem, īpaši, kad ārā ir bieza sniega sega.

Putnu barotavas ir pie visām grupiņām.