Projekta Nr. 2020-1-LV01-KA229-077504_1

Stratēģiskās partnerības projektā piedalās pirmsskolas no Portugāles, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas, Turcijas un Latvijas. Projekta koordinators ir Babītes PII. Projekta īstenošanas laiks – 2 gadi (2020.-2022.g.) Projekta kopējās izmaksas ir 128 tūkstoši EUR, kur 26 175 EUR ir Babītes PII piešķirtais fiansējums. Projektā paredzētas sešas pedagogu apmācību un pieredzes apmaiņas aktivitātes. Katrā valstī pedagogi iepazīsies ar pirmsskolas labo praksi, piedalīsies apmācībās par dažādām ar dabu saistītām tēmām.

Projekta uzdevumi:

nodrošināt skolotājiem kompetenci dabā balstītās starpdisciplinārās stundās; Veicināt bērna ekoloģiskās apziņas un attieksmes veidošanos, fokusējoties uz kokiem, augiem, putniem un kukaiņiem; attīstīt bērnu radošās un izziņas prasmes matemātikā, dabaszinātnēs un mākslā dabā; 

Projekta kopsavilkums angļu valodā

LOGO

Visi balsoja par iesūtītajiem logo. Rezultātā visvairāk punktu saņēma bulgāru veidotais Logo.

Katra dalībvalsts izvēlējās kādu dabas objektu, kas būs viņu simbols visa projekta laikā. Mūsu izvēlētais simbols ir “gliemezītis”. Projekta logo ietver visus simbolus. Mūsu bērni veidoja un zīmēja šos simbolus. Lūk, daži no tiem!

Partnetvalstu veidotie logo

Rudens ir brīnišķīgs gadalaiks dažādām aktivitātēm dabā. Oktobrī bērni pētīja kokus un to lapas. Izmēģinājām lapu “skeletēšanu”. Katra grupa kartēja iestādes teritorijā un ap to augošos kokus. Cik mums ir skuju un cik lapu koku? Kādi krūmi aug mūsu bērnudārzā? To visu bērni pētīja un atzīmēja shematiskajās kartēs.

Play Video

Pārgājiens uz ūdenstilpi

Mācības notiek gan iestādes teritorijā, gan dodoties dabā. Šoruden “Bitīšu” grupas bērni  ar skolotāju devās apraudzīt ozolu, kuru 2019.gada pavasarī kopīgi iestādīja. Tas bija ieaudzies no zīles pavisam nepiemērotā vietā bērnudārza krūmos. Tāpēc to saudzīgi izrakām un atradām piemērotu vietu tuvējā mežā.  Nu jau tas paaudzies, par ko bērniem bija liels prieks.