Uzņemšana

Bērnu uzņemšanas kārtība Babītes pirmsskolas izglītības iestādē notiek saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtību.

Uzņemšanas noteikumi

  1. Pēc uzaicinājuma saņemšanas (e-pakalpojumi), bērna likumiskais pārstāvis ir aicināts sazināties ar iestādes vadītāju pa tālruni 29713674, kā arī iesniedz iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē; Iesniegums

2. Pēc uzņemšanas vecāki noslēdz līgumu ar izglītības iestādi. Līgums

3. Jānoslēdz līgums ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju.