Uzņemšana

Bērnu uzņemšanas kārtība Babītes pirmsskolas izglītības iestādē notiek saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtību.

Uzņemšanas noteikumi

Pēc paziņojuma par bērna uzņemšanu saņemšanas no Izglītības pārvaldes  līdz 25. augustam likumiskais pārstāvis  iesniedz izglītības iestādē:

1. Iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē; Iesniegums

2. Bērna medicīnisko karti ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr. 026/u);

3. Citus dokuments, ja tādu iesniegšanu paredz spēkā esošie normatīvie akti, kas piemērojami konkrētajam gadījumam.

4. Noslēdz līgumu ar izglītības iestādi. Līgums