Erasmus+

2018.gadā Babītes pirmsskolas izglītības iestāde saņēma finansējumu trīs Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu īstenošanai. Projekta partneri aptver plašu Eiropas ģeogrāfiju – Somija, Zviedrija, Ungārija, Bulgārija, Spānija, Grieķija, Čehija. Projektu īstenošanas laikā mācīsimies paši, dalīsimies pieredzē ar kolēģiem no citām valstīm, meklēsim jaunas idejas, ko īstenot mūsu ikdienas dzīvē. Projekti Babītes PII dzīvē ienes jaunas krāsas un izaicinājumus. 

ERASMUS dienu ietvaros Babītes PII skolotāji dodas skolu vizītē uz Talsiem

2019.gada oktobrī mēs kopā ar Jūrmalas pirmsskolas skolotājām viesojāmies Talsu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, lai pastāstītu par saviem ieguvumiem no dalības Erasmus+ projektos, kā arī dalītos pieredzē par redzēto, dzirdēto un apgūto. Talsu skolotājām rādījām Somijā apgūto Minnas Lappalainen dziesmu zīmēšanas metodi (songdrawing).

2020.gada oktobrī Eiropas Erasmus dienu ietvaros arī šogad devāmies ciemos. Šoreiz uz Bauskas pusi pie kolēģiem, kuri arī īsteno Erasmus+ projektu Rundāles PII “Saulespuķe”. Covid-19 izplatības dēļ netikāmies ar skolotājie, bet iestādes vadītāja Agnese Čakša mums laipni izrādīja gan iestādi, gan  padalījās pieredzē ar dažādām projekta laikā īstenotajām aktivitātēm. Savukārt mēs bijām sagatavojuši metodisko kolekciju, kas tapusi projekta “Move, sing and spy under the same sky” laikā. 

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās