Mārupes skolotājas mācās Babītē

Rotaļas ar līnijām, konstruktīvi vingrinājumi, dekoratīvie zīmējumi – tas viss, kā vingrināt bērna rociņu rakstīšanai. 9.novembrī Babītes bērnudārzā tikās Mārupes pirmsskolu skolotājas  lektores, pedagoģes un vairāku grāmatu autores Sarmas Gekas vadītajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Rakstītprasmes un lasītprasmes veicināšana pirmsskolas vecuma izglītojamiem, aktivizējot personisko ieinteresētību un radošo iztēli”.
Kursu laikā skolotājas guva daudz un dažādas idejas radošiem darbiņiem ar bērniem, – kā bērni var vingrināt roku un apgūtu burtu rakstīšanu, trenēt sīkmotoriku, kā rakst burtus un to sasaistīt ar radošo darbību u.c.

1.septembris

Ar jautrām dejām, saulainu laiku, priecīgām sejām un svētku kliņģeri aizvadīta Zinību diena Babītes bērnudārzā. Lai priecīgām dejām, skanīgām dziesmām, daudz interesantām un izzinošām nodarbībām bagāts mācību gads!

Bērni uzstājas Piņķos

21. maijā laukumā pie Piņķu ūdenskrātuves  norisinājās Ģimenes diena  “Rosies! Posies! Spēlējies!” Tur uzstājās arī mūsu dziedošie bērni mūzikas skolotājas Luīzes Klintas Mardanovas vadībā ar dziesmiņu “Ar zemenītēm rokās”

Ciemos pie mums policija

Jaunais gads iesācies ar Valsts Policijas un Runča Rūda viesošanos pie Babītes PII bērniem, kuri klausījās interesantus stāstus par drošību mājās, par drošību uz ielas un komunicējot ar svešiem cilvēkiem. Bērni uzzināja par policistu ikdienas darbu, kā arī dzirdēja stāsus no policijas ikdienas pieredzes.
Aizraujoši, protams, bija dzirdēt policijas mašīnas daudzveidīgos signālus, kā arī ielūkoties mašīnas iekšpusē.

Izlaidums 2021

Skaistais izlaidumu laiks

2021.gadā uz skolu pavadām 19 grupas “Sparītes” un 14 grupas “Bitītes” bērnus. Saulītes lutināti, dārza svētku gaisotnē maija beigās un jūnija sākumā bērni saņēma savus pirmos izglītību apliecinošos dokumentus. Katrs bērns saņēma arī “mazā maģistra” dzelteno cepuri un grāmatu. 

Paldies grupas “Spārītes” skolotājām Liānai Kļaviņai, Sabīnei Vasiļevskai, kā arī palīgam Initai Čulkstēnai par pacietību, izturību, sirsnību un mīlestību, kas dāvāta bērniem.

Sirsnīgs paldies grupas “Bitītes” skolotājām Ginai Gibertei, Mārītei Saleniecei un palīgam Lienei Rudmanei par pašaizliedzīgo darbu ar bērniem. 

Babītes bērnudārzs izsaka lielu pateicību gan “Spārīšu”, gan “Bitīšu” bērnu vecākiem par sadarbību, idejām, ieteikumiem, atbalstu un sapratni šajos kopīgi pavadītajos gados. Lai pacietība un izturība arī skolas gadiem cauri ejot!

Pavadot bērnus uz skolu, liels paldies sakāms arī metodiķei Karīnai Gajevskai, sporta skolotājai Evitai Sprancmanei, mūzikas skolotājai Vēsmai Ozoliņai, psihologam Baibai Freibergai, medmāsiņai Ivetai Koklei-Narbutai. Lai bērnu runa attīstītos raitāk, palīdzību sniedza logopēdes Inguna Zariņa un Biruta Siliņa.

Lai skaisti un veiksmīgi skolas gadi!

Putras diena

Putras diena ar pelēm

Piektdien, 16.oktobrī Babītes bērnudārzā tika svinēti rudens svētki, kas šogad tika organizēti kā putras diena.  Pasākums notika āra teritorijā. Lielajā katlā vārījās grūbu putra ar aizdaru. Pie bērniem ciemojās Pilsētas pele ar Žurkas kungu, lai uzzinātu, ar ko rudenī nodarbojas Babītes peles un mazie pelēni. Bērni satika Miega peli, Slinko peli, Čaklo peli un Kārtības peli. Bērni piedalījās dažādās muzikālajās aktivitātēs. Bet galvenais, protams, bija putras ēšana. Ārā svaigā gaisā putra garšoja tik labi, ka katls tika izēsts pulnībā.

Jaunā rotaļu un sporta laukuma atklāšana

25.augustā, Babītes pirmsskolas izglītības iestādes 50. dzimšanas dienas priekšvakarā, piedaloties audzēkņiem, vecākiem, pedagogiem, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Osītim, kā arī pārstāvjiem no rotaļu un sporta laukumu projektēšanas un ierīkošanas uzņēmuma SIA “JLD”, Babītes pirmsskolas iestādes teritorijā svinīgi atklāts jaunizbūvētais sporta un rotaļu laukums. 

Ingrīda Dzelzkalēja, izglītības iestādes vadītāja: “Priecājos, ka beidzot mums ir izdevies realizēt sen loloto ieceri – esam ieguvuši mūsdienu prasībām atbilstošu, modernu sporta un rotaļu laukumu, kas jaunajā mācību gadā ļaus dažādot sportisko aktivitāšu klāstu un bērnos veidos pozitīvu attieksmi pret veselīgu dzīvesveidu.”

Projekta ietvaros izbūvēts rotaļu komplekss, kas sastāv no 4 platformām, kurās izvietota arī klinšu siena, slidkalniņš, vertikālas trepes un liekti šļūkšanas stieņi, daļēji slēgts virvju rāpšanās tunelis, virvju rāpšanās tīkls un trepes, iegādāti liektas formas soliņi, kā arī iekārtots sporta laukums ar PLAYTOP® triecienabsorbējošu gumijas segumu vairākās krāsās.

Pirmo goda apli  jaunatklātajā sporta laukumā svinīgi veica vairākkārtējs Eiropas un pasaules čempionātu medaļu ieguvējs, Pasaules vājdzirdīgo un nedzirdīgo čempionātā vieglatlētikā telpās vicečempions, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, arī Babītes novada iedzīvotājs Māris Grēniņš, kurš savas sportista gaitas savulaik uzsācis tieši Babītes pirmsskolas izglītības iestādē.

Goda skrējienu pēc stafetes kociņa nodošanas turpināja pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi kopā ar pedagogiem.

Ar muzikālu priekšnesumu klātesošos sveica iestādes vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja (čells), vecāku pārstāvis Didzis Lauva (klavieres), viesis Diāna Ritenberga (alts).

 

Atzīmējot Babītes PII 50 gadu jubileju, tika sveikta ilggadējā auklīte un skolotāju palīgs Silvija Mitenberga, kura Babītes bērnudārzu par savu sauc kopš 1981.gada.