Valsts svētkus sagaidot

Kaut arī novembra sākumā vēl strādājām dežūrgrupu režīmā Covid-19 ierobežojumu dēļ, svētku sajūtas ienākušas arī mūsmājās. Bērni gatavoja maskas un krāsoja latvju rakstus Mārtiņdienai, dziedāja un gāja rotaļās. Lāčplēša dienā runājām par Latvijas valsts simboliem, par drosmi, par mīlestību, par patriotismu. Skatījāmies animācijas filmiņu “Karoga stāsts”, iededzām lukturīšos svecītes.  

Pēc Rīgas attēliem bērni turpina būvēt Rīgas torņus, mācās ar roku zvaniem izspēlēt “Pūt, vējiņi”, bet ekoskolas tēmas kontekstā  vairāk iepazīs Latvijas pārtiku: rudzu maizi, biezpienu, kāpostus un zirņus.

Valsts svētku nedēļā grupu darba organizācija atgriežas ierastajā režīmā.

Izlaidums 2021

Skaistais izlaidumu laiks

2021.gadā uz skolu pavadām 19 grupas “Sparītes” un 14 grupas “Bitītes” bērnus. Saulītes lutināti, dārza svētku gaisotnē maija beigās un jūnija sākumā bērni saņēma savus pirmos izglītību apliecinošos dokumentus. Katrs bērns saņēma arī “mazā maģistra” dzelteno cepuri un grāmatu. 

Paldies grupas “Spārītes” skolotājām Liānai Kļaviņai, Sabīnei Vasiļevskai, kā arī palīgam Initai Čulkstēnai par pacietību, izturību, sirsnību un mīlestību, kas dāvāta bērniem.

Sirsnīgs paldies grupas “Bitītes” skolotājām Ginai Gibertei, Mārītei Saleniecei un palīgam Lienei Rudmanei par pašaizliedzīgo darbu ar bērniem. 

Babītes bērnudārzs izsaka lielu pateicību gan “Spārīšu”, gan “Bitīšu” bērnu vecākiem par sadarbību, idejām, ieteikumiem, atbalstu un sapratni šajos kopīgi pavadītajos gados. Lai pacietība un izturība arī skolas gadiem cauri ejot!

Pavadot bērnus uz skolu, liels paldies sakāms arī metodiķei Karīnai Gajevskai, sporta skolotājai Evitai Sprancmanei, mūzikas skolotājai Vēsmai Ozoliņai, psihologam Baibai Freibergai, medmāsiņai Ivetai Koklei-Narbutai. Lai bērnu runa attīstītos raitāk, palīdzību sniedza logopēdes Inguna Zariņa un Biruta Siliņa.

Lai skaisti un veiksmīgi skolas gadi!