1.septembris

Ar jautrām dejām, saulainu laiku, priecīgām sejām un svētku kliņģeri aizvadīta Zinību diena Babītes bērnudārzā. Lai priecīgām dejām, skanīgām dziesmām, daudz interesantām un izzinošām nodarbībām bagāts mācību gads!