Bibliotēkas rīta stunda

22.novembrī Babītes bibliotēkā tika rīkota rīta stunda mazākajiem lasītājiem – Babītes PII divām grupām.Šī gada  Ziemeļvalstu literatūras  nedēļas tēma  ir  Ziemassvētki Ziemeļvalstīs. Šogad aprit apaļi 60 gadi, kopš mūs smīdina plaši pazīstamais Lennebergas Emīls. Pasaule, kuru Astrida Lindgrēne radīja ap Emīlu, ir kļuvusi par daļu no Ziemeļvalstu kultūras mantojuma. Kopīgi tika izlasīts programmas piedāvātās grāmatas ‘’Lennebergas Emīla ziemas grāmata’’ (autori Astrida Lindgrēne un Bjerns Bergs) ieteicamais fragments kur Emīls tur godā Ziemassvētku garu – par prieku nabagiem un izmisumu saviem vecākiem. Ar latviešu filmas “Emīla nedarbi” fragmentu noskatīšanos bērni tika iepazīstināti ar Emīlu un viņa ģimeni.

Un vienmēr bērniem prieks pašķirstīt grāmatas ar skaistām ilustrācijām. Bet šo to jau var izlasīt arī paši.

Mārupes skolotājas mācās Babītē

Rotaļas ar līnijām, konstruktīvi vingrinājumi, dekoratīvie zīmējumi – tas viss, kā vingrināt bērna rociņu rakstīšanai. 9.novembrī Babītes bērnudārzā tikās Mārupes pirmsskolu skolotājas  lektores, pedagoģes un vairāku grāmatu autores Sarmas Gekas vadītajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Rakstītprasmes un lasītprasmes veicināšana pirmsskolas vecuma izglītojamiem, aktivizējot personisko ieinteresētību un radošo iztēli”.
Kursu laikā skolotājas guva daudz un dažādas idejas radošiem darbiņiem ar bērniem, – kā bērni var vingrināt roku un apgūtu burtu rakstīšanu, trenēt sīkmotoriku, kā rakst burtus un to sasaistīt ar radošo darbību u.c.