Mārupes skolotājas mācās Babītē

Rotaļas ar līnijām, konstruktīvi vingrinājumi, dekoratīvie zīmējumi – tas viss, kā vingrināt bērna rociņu rakstīšanai. 9.novembrī Babītes bērnudārzā tikās Mārupes pirmsskolu skolotājas  lektores, pedagoģes un vairāku grāmatu autores Sarmas Gekas vadītajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos “Rakstītprasmes un lasītprasmes veicināšana pirmsskolas vecuma izglītojamiem, aktivizējot personisko ieinteresētību un radošo iztēli”.
Kursu laikā skolotājas guva daudz un dažādas idejas radošiem darbiņiem ar bērniem, – kā bērni var vingrināt roku un apgūtu burtu rakstīšanu, trenēt sīkmotoriku, kā rakst burtus un to sasaistīt ar radošo darbību u.c.