Ziema klāt!

2021.gads iesācies ar gadalaiku tēmu. Bērni pēta un izzina dabas parādības ziemā. Beidzot ir uzsnidzis arī sniegs, un par to bērniem ir liels prieks. 

Arī telpās turpinās aktīvs darbs mācību centriņos. Griež, līmē, veido. Stāsta par savu ieceri un īsteno to.

Bērniem ļoti patīk magnētiskie konstruktori, no tiem top dažādas interesantas konstrukcijas. Šādi spēlējoties tiek apgūtas formas un figūras. Grupa “Rūķīši” pēta konusu – kas tas ir, kā tas veidojas, ko ar to var darīt, kur to redzam ikdienā. Grupā “Bitītes” bērniem ļoti patika griezt sniegpārsliņas, un tagad jau ir sakrājies krietns daudzums visdažādāko papīra sniegpārsliņu. Bērnu acīs nolasāma ziņkāre un atklāšanas prieks ikreiz, kad tiek atvērta izgrieztā sniegpārsla

Arī ziemas laikā visu grupu bērni dodas ekskursijās ārpus iestādes teritorijas. Bērni pabija tuvumā esošajā mežā, devās uz Pūpes parku un arī uz Rododendru parku, kurš ir skaists un interesants ne tikai ziedēšanas laikā. Vērojumi dabā turpinās. Babītē ir skaisti visos gadalaikos!

Un sniega prieki iet vaļā! Ceļam sniega figūras, veidojam vaļņus un rokam tuneļus. Ja ir līdzi ragaviņas, tās malā nepaliek. Arī sniega lāpstas tiek liktas lietā. Acīs prieks un vaigos veselīgs sārtums pēc aizrautīgām sniegotām nodarbēm! 

Lai ziema turpinās! Vēl daudz ideju, kas jāīsteno, daudz eksperimentu, kas jāveic, daudz jautājumu, uz kuriem jāatrod atbildes.