Vakance

Babītes PII aicina darbā vadītājas vietnieku izglītības jomā no 2023.gada aprīļa mēneša.

Darba pienākumi:

 • sadarbībā ar iestādes vadītāju plānot un pārraudzīt mācīšanas un mācīšanās procesus, veidojot iestādē mācīšanās organizācijas kultūru un tradīcijas, nodrošinot lietpratības pieeju pirmsskolas izglītības satura īstenošanā;
 • vadīt pedagogu darbu, sekot viņu profesionālās kompetences pilnveidei, sniegt praktisko un teorētisko atbalstu pedagogiem, atbalsta personālam, pedagogu palīgiem un vecākiem;
 • nodrošināt sava un iestādes darba regulāru pašvērtēšanu, nosakot stiprās puses un attīstības vajadzības;
 • realizēt iestādes pozitīvās pieredzes apkopošanu un popularizēšanu.

Prasības kandidātiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • Vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības iestādē
 • metodiskā darba pieredze tiks uzskatīta par prioritāti;
 • labas datorprasmes;
 • kompetences: spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus un prasme rīkoties nestandarta situācijās, labas komunikācijas, sadarbības un motivēšanas prasmes, precizitāte un atbildība darbā.

Mēs piedāvājam:

  • darbu uz nepilnu slodzi (0,8 slodze);
  • darba līgums uz nenoteiktu laiku;
  • darba alga no 1040 EUR (bruto) mēnesī par 0,8 slodzi;
  • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
  • iespēju profesionāli pilnveidoties;
  • darbu pieredzējušu, draudzīgu un atsaucīgu kolēģu komandā;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot motivētu pieteikuma vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV), ar norādi “Vadītāja vietnieks izglītības jomā” līdz 2023. gada 24. martam (ieskaitot) e-pastā: ingrida.dzelzkaleja@marupe.lv vai babitespii@marupe.lv  

Tālrunis informācijai: 29713674