Mārtiņi, Mārtiņi, ziemai vaļā vārtiņi!

Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem