Pierīgas pirmsskolu mūzikas un sporta skolotāji tiekas
pieredzes skolas kursos Babītē

Oktobra mēnesī mūzikas un sporta skolotāji tikās Babītes pirmsskolas izglītības iestādes rīkotajos kursos "Kustība un mūzika dabā bērnu fizisko, sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanā”. Praktiskajās aktivitātēs rādījām muzikālās kustību un komunikatīvās rotaļas, āra teritorijā viesi varāja gan vērot, gan piedalīties muzikāli sportiskās aktivitātes ar dažādiem priekšmetiem.
Vienlaikus iepazīstinājām viesus arī ar ES Erasmus+ projektos apgūtajām zināšanām un mūsu ieguvumiem no projektu īstenošanas. Lai mūsu pieredze un idejas, savijot kustību un mūziku dabā, iedvesmo arī citus!