Ekoskola

Rīcības dienas 2020

Ņemot vērā mācību gada tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”,  turpinām kārtīgi iesākto darbu. Esam apsekojuši savas iestādes teritoriju, apzinājuši visus kokus un krūmus. Gan dabas objektu skaitīšana, gan to kartēšana tika ietverta rīcības dienu plānošanā un īstenošanā. Izstrādājot kartes plānu bērniem, tika dota iespēja katram patstāvīgi darboties ar kartēšanu, izmantojot jau iepriekš apgūtas topogrāfiskās zīmes. Visi dabas objekti tika uzskaitīti un iezīmēti kartēs. Datus apkopojām vienotā kartē. Esam izraudzījušies vietu, kurā ierīkosim dabai draudzīgu stūrīti. Šī vieta būs paredzēta draudzīgās bitītes dzīvošanai, kā arī citiem kukaiņiem, kurus mēs aizsargāsim un saudzīgi vērosim!

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Ekoskolu programma ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai skolu ikdienā

Latvijā šobrīd Ekoskolu programmā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp arī Babītes pirmsskolas izglītības iestāde, kura 2020.gada rudenī saņēma savu cerurto Zaļo karogu.
Ekoskolu programmas Zaļais karogs tiek piešķirts izglītības iestādēm, kas ilgtermiņā demonstrē izcilu sniegumu ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.
Katru mācību gadu Ekoskolām jāizvēlas viena Gada tēma un jāturpina darbs ar jau izietām.
2020./2021.mācību gada tēma – “Bioloģiskā daudzveidība”.
Tīrs ūdens ir viena no cilvēkiem svarīgākajām nepieciešamībām, un ūdens riņķojums dabā rada pamatu augu, dzīvnieku un citu organismu pastāvēšanai.

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās