Ekoskola

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Ekoskolu programma ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai skolu ikdienā

Latvijā šobrīd Ekoskolu programmā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp arī Babītes pirmsskolas izglītības iestāde, kura 2019.gada rudenī saņēma savu trešo Zaļo karogu.
Ekoskolu programmas Zaļais karogs tiek piešķirts izglītības iestādēm, kas ilgtermiņā demonstrē izcilu sniegumu ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.
Katru mācību gadu Ekoskolām jāizvēlas viena Gada tēma un jāturpina darbs ar jau izietām.
2019./2020.mācību gada tēma – “Ūdens”.
Tīrs ūdens ir viena no cilvēkiem svarīgākajām nepieciešamībām, un ūdens riņķojums dabā rada pamatu augu, dzīvnieku un citu organismu pastāvēšanai.

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās

Sazinieties ar mums jau šodien