Ekoskola

Silto džemperu diena 2022.

Atsaucoties Vides izglītības fonda (FEE Latvia) aicinājumam, Babītes PII “Bitīšu” grupā 17.februārī noritēja “Silto džemperu diena” (‘Thick Jumper Day’), lai uzsvērtu, ka arī mēs ikdienā varam mazināt pasaules “sildīšanu”.

Grupā nedaudz tika pazemināta telpas temperatūra. Šajā dienā uzvilktie siltie džemperi bija simbolisks atbalsts akcijai pret klimata pārmaiņām.

🔅Grupā “Bitītes” ar bērniem iepriekš tika pārrunāts, kāpēc notiek SILTO DŽEMPERU DIENA- tātad noskaidrojām, kas ir KLIMATA PĀRMAIŅAS un ko mēs varam ietekmēt ar savu rīcību, uzvedību.
🔅Bērni dārziņā ieradās siltos džemperos.
🔅Katrs krāsoja, kādu vēlētos sev džemperi.Vienojāmies, ka esam PAR KOŠĀMA KRĀSĀM- KOŠU PASAULI SEV APKĀRT.
🔅Šajā dienā bija arī neliela modes skate. Bērni, mūzikai skanot, gāja pa “mēli” demonstrējot savus džemperus.

🔅Bija dejas un apbalvojumi- DIPLOMS PAR PASĀKUMA ATBALSTĪŠANU.

🔅Pasākuma beigās bērni pie BRĪVĀ MIKROFONA izteica, kas viņiem vislabāk no visa ir paticis.

2021./2022. mācību gads ir iesākts ar Babītes pirmsskolas izglītības iestādes saņemto prestižo starptautisko, nu jau piekto pēc skaita Zaļo karogu un starptautisko Ekoskolas sertifikātu.

Ekoskolu programma ir viena no visaptverošākajām un populārākajām vides izglītības pieejām pasaulē, kura šajā mācību gadā Latvijā svinēs 20 gadus. 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Ekoskolu apbalvojumu ceremonija, kurā ar lielu prieku piedalījās arī mūsu iestādes pārstāvji Gina Giberte un Karīna Gajevska. Arī mēs varam aktīvi veicināt sabiedrības līdzdalību apkārtējās vides saglabāšanā un saudzīgā izmantošanā. Šī gada Ekoskolas sauklis ir “Īstais brīdis sākt rīkoties”.

Paši esam atbildīgi par savu dalību un rīcību, bet Zemes Deglis jau deg!

Mūsu Ekoskolas tēmas

2021./2022. m.g. – PĀRTIKA

2020./2021. m.g. – BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA

2019./2020. m.g. – ŪDENS

2018./2019. m.g. – ATKRITUMI

2017./2018. m.g. – MEŽS

2016./2017. m.g. – SKOLAS VIDE UN APKĀRTNE

2015./2016. m.g. – VESELĪGS DZĪVESVEIDS

2021./2022.mācību gadā piedomāsim par veselīgo uzturu un pareizi sabalansētām kulinārijas receptēm, par pārtikas atkritumu iespējamo mazināšanu, par ekoloģiski audzētiem dārzeņiem un augļiem, par mūsu zemes labajiem un ne tik labajiem ēšanas paradumiem!

 

Saskaņā ar amerikāņu psihologa Abrahama Maslova pagājušajā gadsimtā definēto cilvēka vajadzību hierarhiju, pārtika līdz ar nepieciešamību pēc pajumtes, siltuma un miega ir viena no būtiskākajām cilvēka pamatvajadzībām. Tomēr, lai gan iedzīvotāju skaits uz Zemes pieaug, šīs vajadzības apmierināšanai nepieciešamo resursu vairāk nekļūst, tādēļ jautājums, kā mēs tos izmantosim, piemēram, ar kādām metodēm varēsim izaudzēt pietiekami daudz pārtikas, radot pēc iespējas mazāku iespaidu uz vidi, ko iesāksim ar atkritumiem, kļūst aizvien svarīgāks. Šajā izaicinājumu laikā aizvien svarīgāks kļūst jautājums gan par to, kādu iespaidu uz mūsu veselību atstāj pārtika, ko ēdam, gan arī par pārtikas sadalījumu pasaulē – tās trūkuma un pārprodukcijas paradoksu. Sākot apzināties atbildību par savu ķermeni, arī skolēni var sākt aizdomāties par pārtikas ietekmi uz vidi un cilvēku.

Rīcības dienas 2020

Ņemot vērā mācību gada tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”,  turpinām kārtīgi iesākto darbu. Esam apsekojuši savas iestādes teritoriju, apzinājuši visus kokus un krūmus. Gan dabas objektu skaitīšana, gan to kartēšana tika ietverta rīcības dienu plānošanā un īstenošanā. Izstrādājot kartes plānu bērniem, tika dota iespēja katram patstāvīgi darboties ar kartēšanu, izmantojot jau iepriekš apgūtas topogrāfiskās zīmes. Visi dabas objekti tika uzskaitīti un iezīmēti kartēs. Datus apkopojām vienotā kartē. Esam izraudzījušies vietu, kurā ierīkosim dabai draudzīgu stūrīti. Šī vieta būs paredzēta draudzīgās bitītes dzīvošanai, kā arī citiem kukaiņiem, kurus mēs aizsargāsim un saudzīgi vērosim!

Dalība Ekoskolu programmā ir aktivitāte, ar ko lepojas izglītības iestādes visā pasaulē. Ekoskolu programma ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ietvars vides izglītības aktivitāšu sekmīgai iekļaušanai skolu ikdienā

Latvijā šobrīd Ekoskolu programmā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības iestādes, tostarp arī Babītes pirmsskolas izglītības iestāde, kura 2020.gada rudenī saņēma savu cerurto Zaļo karogu.
Ekoskolu programmas Zaļais karogs tiek piešķirts izglītības iestādēm, kas ilgtermiņā demonstrē izcilu sniegumu ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē.
Katru mācību gadu Ekoskolām jāizvēlas viena Gada tēma un jāturpina darbs ar jau izietām.
2020./2021.mācību gada tēma – “Bioloģiskā daudzveidība”.
Tīrs ūdens ir viena no cilvēkiem svarīgākajām nepieciešamībām, un ūdens riņķojums dabā rada pamatu augu, dzīvnieku un citu organismu pastāvēšanai.

Babītes piI

Mācāmies, pētām, izzinām, sportojam, muzicējam, svinam svētkus un dodamies ekskursijās