Dziesmu un Deju svētki “Riti, riti, kamolīti…”

12.februārī, grupu “Rūķīši” un “Spārītes” bērni piedalījās Dziesmu un Deju svētkos “Riti, riti kamolīti …” Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji”. Svētkos piedalījās bērni no Pierīgas novadiem. Babītes PII bērnu kolektīvs “Babītes draugi” uzstājās ar sirsnīgu priekšnesumu zīmju valodā un ar īpašu zvanu skaņu uzvedumu.

Mākslinieks Pifs skanīgo pasākumu atbalstīja un priecājās kopā ar bērniem. Sanākšana kopā, sadziedāšanās un bērnu pašizpausme – īsts prieks mūsu ikdienas skrējienā!

Īpašs paldies mūsu māksliniekiem, pedagogiem un vecākiem!