Uzsākot 2021./2022.mācību gadu

Babītes PII kolektīvs visus sveic Zinību dienā! Lai radošs, veselīgs un jaunām zināšanām piepildīts mācību gads darbiniekiem,  bērniem un vecākiem!