Zaļais karogs

Ekoskolu Zaļais karogs plīvo Babītes PII

Esam labi pastrādājuši un saņēmuši savu ceturto ekoskolu Zaļo karogu.  2020./2021.gadā turpināsim ar tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”.